About

Webmaster

Joop van Waarden Research Associate in Latin University of Amsterdam Contact: j.a.vanwaarden@uva.nl Curriculum and publications here.

Dutch abstract

Deze website geeft nieuws en materiaal voor de bestudering van Sidonius Apollinaris. Sidonius (plm. 430-485 AD) was een Gallische aristocraat, geboren in Lyon, door zijn huwelijk grootgrondbezitter in Clermont (Auvergne). Rijkdom, politieke activiteit en literair werk gingen bij hem hand in hand. Hij dichtte de lofredes op drie keizers, waaronder zijn schoonvader. Dit bezorgde hem achtereenvolgens een standbeeld op het forum van Trajanus in Rome, het ambt van praefectus urbi en de hoogste adelstitel, patricius. Politiek uit de gratie maakte hij de omslag naar de geestelijke stand. In 470 werd hij bisschop van Clermont. De stad was inmiddels, met de Provence, het enige deel van zuidelijk Gallië dat nog niet onder het gezag van de Visigoten viel. Hij verdedigde de stad met alle middelen, maar moest in 476 het hoofd in de schoot leggen. Na een jaar ballingschap kon hij zijn werk als bisschop onder de nieuwe heersers voortzetten. Hij heeft zich steeds vastgehouden aan een hoge standaard van klassieke cultuur en taalbeheersing tegen wat hij beleefde als barbarij. Zijn brieven, 146 in getal, door hem zelf bewerkt en uitgegeven in negen boeken, zijn een getuigenis van zijn barokke taalkunst, zijn politiek en religieus engagement en zijn aristocratische levensstijl in een netwerk van gelijkgezinden. Interview in Reformatorisch Dagblad 27.01.11: Kerkvorst Sidonius stelde houvast in de kerk centraal.
 Copyright © 2012-2018 Joop van Waarden. Logos © 2012-2018 Lex van Waarden. All Rights Reserved. Errors and Omissions Excepted.

Sidonius as seen by posterity ...

and by himself

A Peacock Painted in Words

  Illic Sidonii trabeatus sermo refulgens sidere multiplici splendet gemmisque colorum lucet, et in dictis depictus pavo resultat. There, in full attire, the lustre of Sidonius' speech shines with manifold stars and glitters with colourful gems - and the outcome is a peacock painted in words. Alan of Lille (c. 1128-1203), Anticlaudianus  3.240-42

Writing to Survive

Ego turbam quamlibet magnam litterariae artis expertem maxumam solitudinem appello. To me an assembly, however large, which is devoid of literary talent seems a complete wilderness. Sidonius, Letter 7.14.10 Solum erit posthac nobilitatis indicium litteras nosse. The only token of nobility will henceforth be a knowledge of letters. Sidonius, Letter 8.2.2 ... aliquid scribere assuetis quodque venturi legere possint elaborantibus ... ... I who am used to writing, endeavouring to produce something readable for posterity … Sidonius, Letter 8.2.3 Scias volo Christi dextera opitulante numquam me toleraturum animi servitutem. I would have you know that, with Christ’s help, I will never tolerate servility of spirit. Sidonius, Letter 7.18.3

... numquam me toleraturum animi servitutem ... that I will never tolerate mental servility

As of 3 September 2018, this website is no longer

updated. It has a modern successor, with the same

trusted content, but relying on state-of-the-art technology.

Please turn there: www.sidonapol.org.